Chính sách bảo mật thông tin

Liên hệ với chúng tôi Hotline

02822601112 0387837322

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

1. Các thông tin của khách hàng khi sử dụng dịch vụ sẽ được bảo mật và không tiết lộ Thông tin cá nhân của quý khách. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Quý Khách hàng.
2. Sử dụng thông tin cá nhân: Trong trường hợp cần thiết,chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Khách hàng trên hệ thống để liên hệ như gọi điện, gửi mail, thư cảm ơn…
3. Chia sẻ thông tin cá nhân: chúng tôi cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của Khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật, trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật,...

Trung tâm sữa chưa và bảo dưỡng xe máy Hoàng Phi SH  xin bảo đãm ,:

Mục đích & phạm vi sử dụng thông tin : cửa hàng xe hoàn toàn chỉ sử dụng thông tin khách hàng vào việc làm thủ tục sang tên cho người mua , và đễ lưu trữ hồ sơ chứng nhận mua bán giữa 2 bên ,.

Phạm vi sử dụng thông tin : hoàn toàn sử dụng vào việc chứng nhận mua bán sãn phẫm là xe máy

Thời gian lưu trữ thông tin : trong vòng 6 tháng từ khi giao dịch hoàn tất

tất cả thông tin khách hãng sẽ được bảo mật tại cửa hàng , hoàn toàn không sử dụng vào bất cứ mục đích nào khác ngoài việc sang tên xe cho người muaNgày Đăng: 12-06-2020
Copyright © 2020 HOÀNG PHI SH . Design by Nina., Ltd
1
icon_zalod
images
02822601112